Skorstensfolket hjälper dig att installera dragreglering

Dragreglering ser till att du förbättrar flödeshastigheten i kanalen och håller luften i ständig rörelse. Det finns tre steg, draglucka, dragförbättrare och rökgasfläkt.

Draglucka

Med en draglucka får du ett konstant skorstensdrag, det sparar bränsle, minskar risken för miljöfarliga utsläpp, ventilerar bort kondens och soteld, samt ökar driftsäkerheten.

Dragförbättrare

Ett ytterligare hjälpmedel för att förbättra ventilationen är en dragförbättrare. Den hjälper till att hålla kanalerna fria från fukt och smuts och ser till att man slipper stillastående luft när skorstenen inte används. Med en dragförbättrare skapas ett extra luftflöde med hjälp av vinden, den kräver med andra ord ingen ström eller annan anslutning. Dragförbättraren snurrar när det blåser och skapar ett luftflöde i skorstenen eller ventilationskanalen.

Skorstensfolket arbetar med dragförbättrare från Aspiromatic.

Rökgasfläkt

En rökgasfläkt drivs med ström och fungerar även när det inte blåser ute. De går att styra med fjärrkontroll så att draget anpassas till väderförhållanden och behovet. Med en rökgasfläkt kan du även få larm om att det behövs mer bränsle eller att temperaturen i skorstenen börjar bli hög.

En rökgasfläkt gör det enklare att tända brasan, oavsett vilken typ av eldstad du har. Du slipper få in någon rök i rummet eftersom du styr draget. Men den rökgasfläkt kan du minska användningen av spjället och kan få en lugnare förbränning. På så sätt kan du minska bränslemängden med upp till 15%.

En rökgasfläkt ger dig även en ett hälsosammare inomhusklimat. Alla partiklarna i huset sugs ut genom skorstenen eller ventilationen. Med hjälp av ett häftigt drag, precis när brasan tänds flyger även damm och smuts ut ur rummet. Du får enklare att hålla rent och slipper sot på väggarna.

Skorstensfolket arbetar med rökgasfläktar från Exodraft, som har unika möjligheter till styrning och kontroll.