Skorstensrenovering och ventilationsrenovering med flexibla rör – insatsrör av stål

skorstensrenovering med insatsrörFlexibla rör monteras enkelt i de flesta typer av skorstenar och ventilationskanaler. Flexibla rör kan användas vid renovering av skorstenar för eldning av fasta och flytande bränslen. Den är ej lämplig vid spannmålseldning där kompositrör rekommenderas. Böjliga insats-rör av stål lämpar sig speciellt för kanaler med stor areaförändring eller om kanalen har långa sidodragningar.

Produkt

Vi använder Multinox flexibla insatsrör av stål. De är böjbara, syrafasta och rostfria insats-rör för renovering av rökkanaler eller ventilationskanaler. De finns i olika dimensioner och ger rök- och gastäta kanaler på ett snabbt och effektivt sätt utan smutsiga håltagningar. Multinox flexibla insatsrör är typgodkända av Swedcert – Kiwa. Skorstensfolket lämnar 10 års garanti både på materialet och arbetet om du installerar med Multinox flexibla insatsrör.

Arbetsmetod

Först filmar vi kanalen noggrant för statusbedömning, därefter rengörs kanalen med en speciell rensningsutrustning. Eventuella utskjutande föremål som armeringsjärn, tegelstenar etc avlägsnas med specialutrustning från taket. Hela renoveringen sker utan smutsiga håltagningar i bostadsutrymmen. Ett böjbart syrafast och rostfritt insats-rör med rätt dimension monteras i kanalen och kan isoleras med vermikulit om så önskas. Arbetet utförs normalt på en arbetsdag.

Renovering med insatsrör

Skorstensrenovering med flexibla insatsrör