Skorstensfolket renoverar och bygger imkanaler enligt senaste standard

En speciell form av ventilation är imkanaler. Grovt sätt kan man säga att en Imkanal är en ventilationskanal som ska suga ut luft från ett ställe där man lagar mat. Sedan 2012 är det nog specificerat vilka metoder och material som får användas vid olika typer av kök och matlagningsformer. Imkanalerna är klassade från 1A, högsta klassen, till 3, lägsta klassen.

Här följer en kort uppräkning av vad de olika klasserna representerar:

Klass 1A ska klara all form av matlagning inklusive träkolsgrillning, stekbord och öppna grillytor utan reningssystem.

Klass 1B ska klara valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att hela systemet har ett invändigt släckningssystem.

Klass 2A ska klara matlagningsprocesser som inte medför så stora fettbeläggningar, t ex elektriska pizzaugnar, kokgrytor, varmluftsugnar och uppvärmningskök.

Klass 2B ska klara valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem monteras i kanalsystemet.

Klass 3 är godkänd som imkanal för hushållsspisar i bostäder, pentryn eller liknande.

Renovering

Skorstensfolket använder kompositrör med FitFire-metoden för att genomföra renoveringen. Det innebär att vi renoverar med relining-material som skapar en ny slät kanal, med maximalt kanalutnyttjande. Vi har relining-material som klarar alla typer av imkanaler. Relining-fodret ger även en helt tät kanal genom materialövergångar. Det innebär att du får bättre drag och högre verkningsgrad än innan renoveringen. Du får med andra ord bättre inomhusmiljö och sparar energi och pengar på köpet.

Renoveringen sker utan smutsiga håltagningar och förstör inte befintliga miljöer. Vi blåser helt enkelt upp relining-fodret inuti den befintliga kanalen. Därefter hördas den. I sitt färdiga skick är kanalen självuppbärande, helt slät och rengöringsbar med vätska.

Vi arbetar med moderna relining-material från Chimneytec som är miljövänliga och giftfria.

Nybyggnation och konstruktion

Även när det gäller nybyggnation och konstruktion av imkanaler samarbetar vi med experter som, i samråd med kunden, går igenom behoven och skapar den bästa lösningen. När allt är överenskommet så bygger vi och konstruerar enligt plan och budget.