braskassett
ny skorsten
skorstensrenovering
skorstensrenovering med glidgjutning
ventilationsrenovering
skorstensrenovering med fitfire
kakelugnsrenovering

Skorstensfolket arbetar i samarbete med övriga branschen.

SMB Skorstensfolket inser värdet av samarbete i branschen, för att driva utveckling och för att finna standardlösningar. Syftet med det är flera. Dels för att finna mer ekonomiska lösningar, men också för att tillsammans hitta miljövänliga material och metoder som minimerar klimatpåverkan.

SMB Skorstensfolket är medlemmar i SERO.

SERO, Skorstenentreprenörernas Riksorganisation, är Sveriges äldsta braqnschorganisation för seriösa skorstensentreprenörer. Förbundet har tillkommit efter eget initiativ från verksamma inom branschen. Målsättningen är att höja kompetensen och skapa beställartrygghet. SERO är remissinstans till svenska myndigheter. SERO är också certifieringsinstitut för personcertifieringar enligt de krav som ställs på skorstensentreprenörer idag.
 

SMB Skorstensfolket är medlemmar i Svensk Ventilation.

Svensk Ventilation representerar ca 100 ventilationsföretag med ca 10000 medarbetare - såväl tillverkare och grossister som installatörer, servicbolag och konsulter. Målet med organisationen är att framhålla betydelsen av ventilation för att spara energi, klara klimatmålen och att skapa ett bra inomhusklimat som främjar hälsa. Svensk Ventilation företräder branschen gentemot myndigheter, och EU - när det gäller lagstiftningar och regleringar.
 

SMB Skorstensfolket är medlemmar i ID06.

ID06 är obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. ID06 innebär bland annat att SMB Skorstensfolket i förväg skriftligen anmäler namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, att alla på byggarbetsplatsen kan visa giltig legitimation och bär synlig namnbricka e.dyl. Vi för dagligen närvaroförteckning över alla som vistas på byggarbetsplatsen.
 

SMB Skorstensfolket är medlemmar i SafeTrade.

SafeTrade är offentlig sektors rikstäckande och gemensamma prekvalificeringssystem och leverantörsdatabas. För att inköpare och upphandlare ska få en bättre överblick över sina leverantörer har man samlat informationen i den gemensamma leverantörs- och produktdatabasen SafeTrade. Inköpare och beslutsfattare inom stat, kommun och landsting använder systemet för att söka information och göra urval bland leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.
 

Certifikat för Sero & SafeTrade