En skorsten ger möjlighet
till värme och gemenskap.

Öppen eld har sedan urminnes tider varit en källa till värme och gemenskap. Vid elden samlades man, värmde sig, lagade mat, berättade historier, skrattade och myste.

Även i dag används den öppna spisen för värme och gemenskap. Elden är fascinerande att se och en källa till värme och gemenskap. Men idag ställer vi höga krav på säkerhet innan vi tänder en eld inomhus. Det viktigaste säkerhetsåtgärden är en bra skorsten. Skorstenen transporterar bort den farliga röken och ser till att elden inte når brännbara material i hemmet. Att bygga en ny skorsten ställer höga krav på både material och hantverk. Vid nybyggnation av skorsten eller eldstad krävs det att man gör en kontrollplan. Den kan göras i samarbete med oss eller på egen hand.
- Läs mer om kontrollplan här.
- Ladda ner en mall för kontrollplan här.

Om material

Vi på Skorstensfolket har stor erfarenhet av att bygga skorstenar. Vi använder oss idag av två grundläggande tekniker som utkristalliserat sig som de bästa och mest ekonomiska genom årens lopp. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på vilken typ av eldstad man vill ha, huset konstruktion, men även tycke och smak. Vilken metod som slutligen används avgörs alltid i samråd med kunden.

Blockskorsten

Det är en gedigen konstruktion, som tar plats, men ger ett solitt och rejält intryck. Den lämpar sig speciellt för eldstäder med öppen eld.
- Läs mer om blockskorstenar här.

Stålskorsten

En stålskorsten är oftast en nättare konstruktion, den tar mindre plats, utan att ge avkall på säkerheten. Den lämpar sig speciellt för braskaminer.
- Läs mer om stålskorstenar här.