Ventilation för en behaglig inomhusmiljö.

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader. Detta används för i flera syften. Den vanligaste orsaken är att man vill uppnå ett behagligt inomhusklimat. Med ventilationen transporteras fukt, föroreningar, med mera bort från rummet och "frisk" luft tillförs istället. Man kan använda flera olika typer av principer för att åstadkomma önskat resultat, såsom självdrag, mekanisk frånluft, mekanisk till- och frånluft och med eller utan återvinning.

Självdrag

Självdrag skapas genom att inomhusluften är varmare än utomhusluften och därmed också lättare. Luften sugs in i frånluftsventiler, framförallt placerade i kök och badrum, och leds genom ventilationskanaler uppåt och ut ur huset. När så sker skapas ett undertryck i de nedre delarna av huset, som suger in ny frisk luft genom tilluftventiler och husets otätheter. Eftersom inga fläktar används är metoden energisnål och tyst. Den är dock relativt utrymmeskrävande och eftersom draget skapas av temperaturskillnaden mellan inneluft och uteluft är den ganska ineffektiv när det är varmt ute. När det är varmare ute än inne fungerar det inte alls.

Ventilation med självdrag är vanligt i hus byggda innan 1970-talet. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på årstid. Husrenovering, tilläggsisolering, byte av värmesystem och byte av fönster, kan också påverka ventilation som bygger på självdrag negativt.

Mekanisk frånluft

Ventilation med mekanisk frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Principen är densamma som självdrag med skillnaden att du drar ut luften mekaniskt med hjälp av fläktar. Fläkten är kopplad till ett kanalsystem och kan vara placerad på vinden, i spiskåpan eller i en huv ute på taket.

Mekanisk till- och frånluft

Ventilation med mekanisk tilluft/frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare för värmeåtervinning, tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt balans och du kan dessutom göra en energibesparing på upp till 8.000 kWh per år.

Imkanaler

En speciell form av ventilation är imkanaler. Grovt sätt kan man säga att en Imkanal är en ventilationskanal som ska suga ut luft från ett ställe där man lagar mat. Sedan 2012 är det nog specificerat vilka metoder och material som får användas vid olika typer av kök och matlagningsformer. Imkanalerna är klassade från 1A, högsta klassen, till 3, lägsta klassen.

Här följer en kort uppräkning av vad de olika klasserna representerar:

Klass 1A ska klara all form av matlagning inklusive träkolsgrillning, stekbord och öppna grillytor utan reningssystem.

Klass 1B ska klara valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att hela systemet har ett invändigt släckningssystem.

Klass 2A ska klara matlagningsprocesser som inte medför så stora fettbeläggningar, t ex elektriska pizzaugnar, kokgrytor, varmluftsugnar och uppvärmningskök.

Klass 2B ska klara valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem monteras i kanalsystemet.

Klass 3 är godkänd som imkanal för hushållsspisar i bostäder, pentryn eller liknande.