Skorstensfolket hjälper dig med OVK-åtgärder

Byggnadsägaren har normalt upp till sex månader på sig att åtgärda de anmärkningar som finns i OVK-protokollet. Efter att anmärkningarna är åtgärdade skall en ombesiktning ske av de åtgärdade felen. Även detta ska protokollföras och skickas in till byggnadsnämnden.

De vanligaste felen som upptäcks vid OVK är att luftflödena är mindre än de mål som sattes när huset byggdes och det näst vanligaste felet är smuts i fläktar och kanaler. Andra vanliga anmärkningar är till exempel felaktiga don och ventiler eller avsaknad av dem. Om det finns anmärkningar efter besiktningen kan Skorstensfolket hjälpa er. Vi är specialiserade på att renovera ventilationskanaler och imkanaler.

Vi använder kompositrör och FitFire-metoden för att genomföra renoveringen. Den innebär att man tätar kanalen med relining-material. Materialet blåses upp i befintlig kanal och renoveringen sker utan smutsiga håltagningar. Materialet skapar en tät kanal genom kringliggande materialövergångar såsom betong, eternit, murbruk, stål etc. På grund av materialets mycket låga skrovlighet, mindre än 0,35 mm, ger den nya kanalen en låg friktion vilket bidrar till högre flödeshastighet, bättre drag och energibesparingar. Ventilationsrelining kan göras i alla kanaler, oavsett vilken typ av ventilation man har.

Vi arbetar med moderna relining-material från Chimneytec som är miljövänliga och giftfria.

Om luftflödena är för låga kan vi även hjälpa er med dragreglering. Vi arbetar med de ledande fabrikaten, både av dragluckor, dragförbättrare och rökgasfläktar.