braskassett
ny skorsten
skorstensrenovering
skorstensrenovering med glidgjutning
ventilationsrenovering
skorstensrenovering med fitfire
kakelugnsrenovering

Skorstensfolket arbetar miljöinriktat med kunden i fokus.

SMB Skorstensfolket arbetar med Schiedels kvalitetssystem som fungerar enligt ISO 9001:2000 och alla våra installatörer är certifierade enligt SEROs kravspecifikation.

För att förtydliga vad det innebär har vi tagit fram policies.

Vår kvalitetspolicy

- Att sätta kunden i fokus.
- Att varje projekt skall resultera i en ny bra referens.
- Att med ständig utveckling bredda och fördjupa kompetensen.
- Att dokumentera arbetsmetoder och rutiner.

Vår miljöpolicy

- Att aktivt arbeta miljöinriktat och energisnålt.
- Att tänka och välja miljömedvetet.
- Att sträva efter att använda miljövänliga material och produkter.
- Att minimera person- och materialtransport.
- Att sträva efter att använda återvinningsbara material.